Obligasjoner: Økonomisk betydning med eksempler og hvordan de er priset

Obligasjoner er en type gjeldssikkerhet der utstederen lover å betale innehaveren en viss rente over en bestemt tidsperiode. Eieren av obligasjonen låner faktisk ut penger til utstederen, som på sin side godtar å tilbakebetale lånet med renter. obligasjoner utstedes vanligvis av store selskaper eller myndigheter for å skaffe kapital. Begynn med å sette pengene dine i anerkjente selskaper hvor de kan vokse mens du venter. En nybegynnerguide hvorfor ikke finne ut mer.

Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner med varierende vilkår, renter og risiko. For eksempel er noen obligasjoner dekket av sikkerhet, mens andre ikke er det. Noen obligasjoner har fast rente, mens andre har variabel rente.

Investorer kjøper vanligvis obligasjoner for stabilitet og inntekt

Når rentene stiger, faller obligasjonskursene som regel, og omvendt. Dette er fordi obligasjoner med fast rente blir mindre attraktive for investorer når rentene går opp. Av denne grunn er det viktig å forstå hvordan obligasjoner prises og hvordan rentene påvirker obligasjonsprisene. Obligasjoner prises basert på en rekke faktorer, inkludert renten, lengden på forfallstid og kredittverdigheten til utstederen. Renten er den viktigste faktoren for å bestemme prisen på en obligasjon. lengde til forfall er den nest viktigste faktoren. Obligasjoner med lengre løpetid har typisk høyere rente enn obligasjoner med kortere løpetid. Dette er fordi investorer krever høyere avkastning for å kompensere for lengre tidsperiode.

Kredittverdigheten til utsteder er også en faktor for å bestemme obligasjonskursene. Obligasjoner utstedt av enheter med høyere kredittrating er typisk priset høyere enn obligasjoner med lavere kredittvurdering. Dette er fordi investorer oppfatter obligasjoner utstedt av høy- Mange kjøper obligasjoner som en måte å stabilisere sin portefølje.

Obligasjoner er også et populært valg for inntektsøkende investorer, da de vanligvis tilbyr jevne og forutsigbare betalinger.

Investorer bør være klar over hvordan renter kan påvirke obligasjonsprisene.

Når rentene stiger, faller obligasjonskursene som regel

På den annen side, når rentene faller, stiger obligasjonskursene typisk.

Obligasjoner kan være en fin måte å legge til stabilitet og inntekt til porteføljen din. Det er imidlertid viktig å forstå hvordan de er priset og hvordan endringer i rentene kan påvirke verdien. Ulike typer obligasjoner gir ulike fordeler, så det er viktig å velge de riktige obligasjonene for dine individuelle behov og mål.